لیست قیمت    |    اخذ نمایندگی    |    استخدام     |   ثبت نام در کلاس آموزشی

021-54941

info@rdsiran.com

دستگاه ان وی آر 128 کانال

برای پروژه های حرفه ای که تعداد دوربین آن ها تا 128 عدد می رسد باید از دستگاه ان وی آر 128 کانال استفاده گردد. دستگاه ان وی آر 128 کاناله می بایست از قابلیت هایی مضاعف مانند قابلیت RAID و یا ظرفیت بالای هارد از لحاظ تعداد و back up و … برخوردار باشد. همچنین این دستگاه از لحاظ پردازنده باید بسیار قوی باشد تا بتواند سیل عظیم داده را پشتیبانی نماید.