لیست قیمت    |    اخذ نمایندگی    |    استخدام     |   ثبت نام در کلاس آموزشی

021-54941

info@rdsiran.com

دستگاه ان وی آر 16 کانال

برای پروژه های مانند یک کارگاه و یا یک مجتمع مسکونی که به تعداد 16 عدد دوربین یا کمتر نیاز دارند می بایست از دستگاه های 16 کاناله استفاده نمایند. دستگاه ان وی آر 16 کانال توسط شرکت ایمن تصویر امرتات تامین می شود و در برندهای RDS، AXTONو VIDEOPARK عرضه می شوند.