کابل دوربین مداربسته

بستر سیستم های نظارت تصویری به صورت مستقیم تأثیر بر کیفیت تصاویر دریافتی درست دستگاه دارند. کابل دوربین مداربسته یا به صورت کواکسیال برای بستر های آنالوگ، و یا به صورت 4 زوج که به کابل های شبکه نیز معروف هستند عرضه شده اند. برای دوربین های تحت شبکه توصیه می شود از کابل هایی که تست فلوک را پاس کرده باشد استفاده کرد و برای بستر آنالوگ نیز می توان کابل هایی که مغز مس و شیلد مس باشد استفاده نمایید تا تصاویر، عاری از نویز باشند.