دوربین مداربسته wdr

اگر تجربه تیره شدن تصویر که منبع نور رو به روی دوربین، باعث آن است را دارید، دوربین شما قابلیت حذف ضد نور یا WDR را دارا نیست. این قابلیت به صورت نرم افزاری و سخت افزاری در دوربین های مداربسته موجود است. البته در این دسته بندی تنها دوربین مداربسته WDR سخت افزاری درج گردیده است. سنسور WDR در زمانی که نور از روبه روی دوربین بتابد به صورت اتوماتیک نور اضافه را حذف کرده ومانع از تیره شدن تصویر می شود.