لیست قیمت    |    اخذ نمایندگی    |    استخدام     |   ثبت نام در کلاس آموزشی

021-54941

info@rdsiran.com

دوربین مداربسته Dome

کلمه دام یا dome به معنی گنبد می باشد. دوربین مداربسته Dome نیز به واسطه شکل گنبدی که دارند به این اسم موسوم هستند. این دوربین ها برای مکان های مسقف مناسب هستند. توصیه می شود برای دستیابی به بهترین زاویه ی دید از دوربین مداربسته دام با لنز متغیر استفاده نمایید.