دوربین مداربسته Bullet

برای مجهز کردن فضاهای بیرونی به دوربین مداربسته، دوربین مداربسته Bullet گزینه ای ایده آل هستند. البته اگر در محیط های داخلی مقرر گردد دوربین بر روی دیوار یا ستون نصب گردد توصیه می شود از دوربین های بالت یا کیس کوچک استفاده گردد. دوربین مداربسته بالت به لطف پایه ای که دارد می تواند در سه جهت چپ، راست، بالا و پایین و به صورت ساعت گرد چرخش داشته باشد تا بهترین زاویه ی دید حاصل گردد.