دوربین مداربسته کارخانه

دوربین مداربسته در کارخانه ها یک ناظر مناسب برای عملکرد کار پرسنل و کارگران کارخانه محسوب می شود و تاثیر مثبت بر عملکرد کلی کارخانه می گذارد. همچنین دوربین مداربسته کارخانه متناسب با مکان نصب باید ویژگی های خاصی داشته باشد، برای مثال: برای محیط بسیار گرم کارخانه باید از دوربین هایی استفاده شود که قابلیت تحمل دمای بالا را داشته باشند یا برای باسکول کارخانه باید از دوربین های پلاک خوان استفاده شود.