دوربین مداربسته نظامی

صنایع نظامی همواره برای تجهیزات خود نیازمند تجهیزاتی پایدار، دقیق و سریع می باشند. دوربین مداربسته نظامی نیز باید دقت بالا و پایداری مضاعف داشته باشد. برای مثال سیستم های نظارت خودرویی streamax در قسمت ضبط تصاویر از دستگاه ضد ضربه، ضد آب و ضد شوک و در قسمت درگاه های ارتباطی از درگاه های مخصوص برای افزایش پایداری سیستم استفاده می کند.