دوربین مداربسته صنعتی

در فضاهای صنعتی انتخاب دوربین مداربسته می بایست با رعایت موارد خاص مانند ضد ضربه بودن دوربین ویا تحمل پذیری در دماهای بالا و پایین باشد. توصیه می شود برای پوشش جزئیات از دوربین مداربسته صنعتی یا لنز متغیر استفاده شود. به دلیل امکان وجود گرد و غبار، دوربین انتخابی باید ضد گرد و غبار نیز باشد. فضاهای صنعتی اغلب مساحت بزرگی دارند و توصیه می شود برای فضاهای صنعتی بزرگ از دوربین های تحت شبکه استفاده نمود، زیرا قابلیت گسترش راحت تر می باشد.