دوربین مداربسته شرکت ها

استفاده از دوربین مداربسته شرکت ها می تواند کمک همه جانبه به راندمان شرکت داشته باشد. کنترل پرسنل می تواند عملکرد پرسنل را بهبود بخشد و همچنین امنیت شرکت نیز افزایش می یابد و مدیر شرکت می تواند به واسطه انتقال تصویر از طریق اینترنت از کل دنیا تصاویر شرکت را مشاهده و کنترل نماید. توصیه می شود از دوربین مداربسته DOME یا سقفی با قابلیت لنز متغیر برای فضاهای مسقف استفاده نمایید و در صورتی که فضای بیرونی نیز در شرکت وجود دارد از دوربین های پایه دار یا بالت استفاده شود.