دستگاه دی وی آر 8 کانال

برای پروژه هایی مانند آپارتمان های چند طبقه یا فروشگاه های کوچک یا هر پروژه ای که 8 عدد و کمتر از آن دوربین مورد نیاز باشد می بایست از دستگاه دی وی آر 8 کانال استفاده نمایید. کیفیت دوربین ها و یا به عبارتی رزولوشن دوربین می بایست با دستگاه DVR همخوانی داشته باشد.