دستگاه دی وی آر 32 کانال

وقتی پروژه بزرگ می شود یعنی 32 عدد دوربین مورد نیاز باشد باید دستگاه دی وی آر 32 کانال تهیه نمایید اما در دستگاه های 32 کانال بحث کمی متفاوت است زیرا زمانی که تعداد دوربین ها زیاد می شود بدیهی است میزان پردازش نیز افزایش می یابد از این رو می بایست دستگاه 32 کاناله حرفه ای تهیه نمایید تا چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت دچار چالش هایی مثل هنگ کردن یا ریست شدن و یا خرابی نشود. شرکت ایمن تصویر تامین کننده ی دستگاه های DVR 32 کانال حرفه ای می باشد.