دستگاه دی وی آر 16 کانال

اگر یک مجتمع صنفی کوچک یا یک فروشگاه متوسط یا هرجایی که به 16 عدد دوربین یا کمتر نیاز داشته باشد دستگاه دی وی آر 16 کانال مورد استفاده قرار می گیرد. شرکت ایمن تصویر امرتات یکی از بزرگترین تامین کنندگان دستگاه های دی وی آر 16 کاناله می باشد و برای همه ی دوربین های مداربسته دی وی آر مخصوص آن را تامین نموده است. دستگاه های 16 کانال برند های RDS ،AXTON و VIDEOPARK توسط شرکت ایمن تصویر امرتات تامین می شود.