دستگاه ان وی آر 8 کانال

اگر پروژه ی تحت شبکه ای را دارید که نیاز به 8 دوربین دارد می بایست از دستگاه ان وی آر 8 کانال استفاده نمایید. این دستگاه نیز در دوحالت POE و غیر POE تولید و عرضه می شود. همچنین در انتخاب دستگاه NVR می بایست در نظر داشته باشید دستگاه با دوربین از لحاظ پشتیبانی رزولوشن با هم همخوانی داشته باشد.