لیست قیمت    |    اخذ نمایندگی    |    استخدام     |   ثبت نام در کلاس آموزشی

021-54941

info@rdsiran.com

تلفن کننده دزدگیر کلاسیک

برای زمانی که دزدگیر فعال می شود واکنش های مختلفی را می توان تعریف نمود. یکی از این واکنش ها تماس تلفنی با صاحب ملک و یا شخصی که مسئول ملک است، می باشد. این کار توسط دستگاه تلفن کننده انجام می شود و پس از فعال شدن آلارم دزدگیر برای اعلام سرقت با شماره هایی که برای تلفن کننده تعریف شده تماس گرفته خواهد شد. تلفن کننده دزدگیر کلاسیک در دو نوع سیم کارتی و خط تلفن تولید و عرضه می شوند. تلفن کننده های سیم کارتی از طریق SMS نیز قابل کنترل هستند.