لیست قیمت    |    اخذ نمایندگی    |    استخدام     |   ثبت نام در کلاس آموزشی

021-54941

info@rdsiran.com

افتخارات

شرکت ایمن تصویر امرتات

دراین قسمت گوشه ای از افتخارات و استاندارد هایی که شرکت ایمن تصویر امرتات در طی 13 سال فعالیت خود دریافت نموده قابل مشاهده می باشد. استانداردهای معتبر ISO، مجوز های فعالیت ، تائیدیه دانشگاه صنعتی شریف و نمایشگاه بین المللی ایپاس، گوشه ای از این افتخارات است .

افتخارات :

گواهی آزمون poe
گواهی آزمون تجهیزات poe از دانشگاه صنعتی شریف
گواهینامه iso 10004
گواهینامه استاندارد رضایتمندی مشتریان ایزو 10004
گواهینامه iso 9001
گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ایزو 9001
IMG_20180422_174950
گواهی همایش بین المللی حفاظت الکترونیک
گواهینامه عضویت در اتحادیه
عضویت اتحادیه سیستم های حفاظتی و شبکه های ایمنی تهران
عضویت در کلاب مدیران تاثیرگذار96
عضویت در کلاب مدیران تاثیر گذار ایران سال 2018
عضویت در کلاب مدیران تاثیرگذار سال 97
عضویت در کلاب مدیران تاثیر گذار ایران سال2019
پروانه کسب
مجوز فعالیت اتحادیه الکترونیک تهران
ایپاس سال 2018
مشارکت در نمایشگاه ایپاس سال 2018
مشارکت در نمایشگاه ایپاس سال 2017
مشارکت در نمایشگاه ایپاس سال 2017
مشارکت در نمایشگاه ایپاس سال 2016
مشارکت در نمایشگاه ایپاس سال 2016
مشارکت در نمایشگاه ایپاس 2013
مشارکت در نمایشگاه ایپاس سال 2013
گواهی فروش و بازار یابی از برایان تریسی
گواهینامه فروش وبازاریابی با بالاترین عملکرد از برایان تریسی
گواهی-ها2
گواهینامه مدیریت تجاری از دانشگاه سولبریج (SOLBRIDGE)کره جنوبی
pic-temp2
گواهینامه مدیریتی رهبری در زمان چالش در کشور اسپانیا