سیستم نظارت خودرویی  ( سیستم دوربین مداربسته اتومبیل )

این سیستم جهت نظارت و کنترل همه جانبه خودرو و در کل حفاظت و امنیت خودروها کاربرد دارد . 

 دستگاه DVR مخصوص اتومبیل 

 

 

Vehicle Camera 

 

 

ITS Solution

 

 

راهکار سیستم دوربین مداربسته خودرویی برای موتور سیکلت پلیس

راهکار سیستم دوربین مداربسته خودرویی برای اتوبوس مدرسه

راهکار سیستم دوربین مداربسته خودرویی برای تاکسی

راهکار مدیریت ردیابی اتومبیل ها

سیستم مدیریت رانندگی سبز

راهکار سیستم دوربین مداربسته خودرویی برای کامیون های حمل بار

راهکار سیستم دوربین مداربسته خودرویی برای قطار ، مترو ، ترن

راهکار هوشمند سازی سیستم حمل و نقل 

پروژه های موفق انجام شده