سیستم نظارت خودرویی  ( سیستم دوربین مداربسته اتومبیل )

این سیستم جهت نظارت و کنترل همه جانبه خودرو و در کل حفاظت و امنیت خودروها کاربرد دارد . 

 دستگاه DVR مخصوص اتومبیل 

 

 

Vehicle Camera 

 

 

ITS Solution