دستگاه ضبط دیجیتال XVR یا DVR

 

این دستگاه ها جهت ضبط تصاویر دوربین های آنالوگ و ipکاربرد دارد . در اصل دستگاه های ضبط  XVR توانایی پشتیبانی از همه فرمت های دوربین AHD  و  HDCVI – HDTVI  و ANALOGو IP  را دارد .

این دستگاه ها از نظر تعداد کانال ، رزولوشن ضبط مقدار کانال PLAY BACK  و بسیاری آپشن های دیگر متفاوت می باشند .