دستگاه ضبط AVR

این دستگاه های ضبط برای دوربین های AHD  و Analog  و Ip  کاربرد دارد و در تعداد کانال و تعداد هارد و رزولوشن ضبط متفاوت می باشد .