دستگاه ضبط تحت شبکه NVR  

این دستگاه ها جهت ضبط تصاویر دوربین های ip  یا تحت شبکه کاربرد دارند و از نظر تعداد دوربین رزولوشن متفاوت می باشند .