دستگاه اعلام سرقت

دستگاه  اعلام سرقت یا دزدگیر جهت نصب در اماکن برای جلوگیری از ورود سارق استفاده می شود .

نحوه کار دستگاه های دزدگیر عموما به این صورت است که هنگامی که دستگاه فعال است و کسی وارد منزل یا محل نصب دزدگیر می شود دستگاه شروع به کشیدن آژیر میکند و با تلفن صاحب خانه را مطلع می نماید .