(HD Mobile Camera C6D (2.0

- پشتیبانی از 3g /4g  وبلوتوث وwifi و 6محور

- پشتیبانی از 128 g sdبرای ذخیره سازی ویدئو

- دوربین داخلی 720 p ودوربین خارجی 1080 p

- دارای کیفیت ضبط بسیار خوب برای سیستم دوربین مداربسته

ادامه مطلب 

 truck front view IPC C20 
- دارای رزولیشن 1080 p

- ضد ارتعاش مقاوم در برابر خرابکاری

- اندازه فشرده؛ سبک وزن

- پشتیبانی از D-wdr و کنترل white balance

ادامه مطلب

Mobile Side View IPC C24

- 1920x1080 @ 30fps رزولوشن
- ضد ارتعش مقاوم دربرایرخرابکاری 
- پشتیبانی از استانداردهای IP69K, IP67
- پشتیبانی از D-wdr کنترل اتوماتکیک بهره نور وتعادل نورسفید

ادامه مطلب

Vehicle Front IPC C25

- 1920x1080 @ 30fps رزولوشن

- ضدارتعش مقاوم دربرایرخرابکاری

- پشتیبانی از استانداردهای ip66( بدون صدا( وip65(با صدا)

- پشتیبانی از D-wdrکنترل اتوماتیک بهره نور و  تعادل نورسفید

ادامه مطلب

 1080P Zoom Camera-C18

- 1920x1080 @ 30fps ipc
- پشتیبانی از Poe/pon
- دارای زوم + و - وفوکوس
- راه حل کامل برای اجرای قانون

ادامه مطلب

Face Detection Vehicle Camera-916 C2

- 1920x1080 @ 30fps رزولوشن

- ضد ارتعاش مقاوم در برابر خرابکاری

- طراحی شیک و زیبا ، وزن سبک

- تشخیص چهره در شرایط نور متنوع

ادامه مطلب

HD Snapshot Bus Camera - C10

 HD Snapshot Bus

1920 x1080 @ 30fps رزولوشن

- ضد ارتعاش مقاوم در برابر خرابکاری

- پشتیبانی از استانداردip54ضد آب وضدگرد خاک

- برای عکس گرفتن خودروهای غیرازاتوبوس

ادامه مطلب 

HD Mobile Camera-C1

720 -x1080 @ 30fps رزولوشن

- دارای icr)) دارای فیلترنویزدیجتالی ودیدوسیع

- پشتیبانی از wdr واقعی با عکس العمل بسیار سریع

- پشتیبانی از استانداردip65ضد آب وضدگرد خاک

 PON(DC12V)/POE 48V-

ادامه مطلب

HD Security Camera-712 C2

720x1080 @ 30fps رزولوشن

دارای icr)) دارای فیلترنویزدیجتالی ودیدوسیع

پشتیبانی از wdr واقعی با عکس العمل بسیار سریع

پشتیبانی از استانداردip66ضد آب وضدگرد خاک

PON(DC12V)/POE(48V)

ادامه مطلب

HD Security Camera-712 C2

720 -x1080 @ 30fps رزولوشن
- دارای icr)) دارای فیلترنویزدیجتالی ودیدوسیع
- پشتیبانی از wdr واقعی با عکس العمل بسیار سریع
- پشتیبانی از استانداردip67ضد آب وضدگرد خاک
PON(DC12V)

ادامه مطلب

HD Security Camera-712 C2

720x1080 @ 30fps رزولوشن

دارای icr)) دارای فیلترنویزدیجتالی ودیدوسیع

پشتیبانی از wdr واقعی با عکس العمل بسیار سریع

پشتیبانی از استانداردip66ضد آب وضدگرد خاک

PON(DC12V)/POE(48V)

ادامه مطلب

HD Snapshot Bus Camera - C10

 HD Snapshot Bus

1920 x1080 @ 30fps رزولوشن

- ضد ارتعاش مقاوم در برابر خرابکاری

- پشتیبانی از استانداردip54 ضد آب وضدگرد خاک

- برای عکس گرفتن خودروهای غیرازاتوبوس

ادامه مطلب 

HD Security Camera-712 C2

720x1080 @ 30fps رزولوشن

دارای icr)) دارای فیلتر نویز دیجتالی و دید وسیع

پشتیبانی ازwdr واقعی با عکس العمل بسیار سریع

پشتیبانی از استانداردi p66 ضد آب وضدگرد خاک

PON(DC12V)/POE(48V)

ادامه مطلب

HD train IR Camera-C8

1280x720@30fps -رزولوشن

- پشتیبانی ازWDR کنترل رنگ وگین اتوماتیک

- ضد ارتعاش و ضد خرابکاری
- راهکار مناسب جهت قطار

ادامه مطلب

 

HD Vehicle Camera-C3
1280x720@30fpsرزولوشن
دارای فیلترنویزگیردیجیتال و پشتیبانی از wdr بسیار قوی با عکس العمل سریع
PON(DC12V)/POE(48V)
پشتیبانی از استاندارد ip 66 ضد آب و گرد وخاک

ادامه مطلب

1080P Trains & Trams Camera-C131920x1080

رزولوشن پشتیبانی ازسیتم ضد نویزخودکار وWDR خودکار با عکس العمل سریع وکنترل رنگ وگین اتوماتیک ضد ارتعاش و خرابکاری قابلیت نصب 360 درجه

ادامه مطلب

HD Mobile Dome Camera-C14
1920x720رزولوشن
پشتیبانی ازسیتم WDR خودکار با عکس العمل سریع و کنترل رنگ وگین اتوماتیک
ضد ارتعاش و خرابکاری
راهکار مناسب جهت قطار و تراموا
ادامه مطلب