لیست قیمت    |    اخذ نمایندگی    |    استخدام     |   ثبت نام در کلاس آموزشی

021-54941

info@rdsiran.com

BNC پیچی

مشخصات
نوعپیچی
نوع مغزیمسی
نوع پوشش محافظفلزی
نوسان گیر الکترونیکیدارد
ابعاد60*15
bnc-پیچی-1