مربوط به دستگاه های DVR و NVR و دوربین های تحت شبکه IP

 

 

 

سری اول Axton

نرم افزار موبایل 

 

نرم افزارویندوز