توسط اتحادیه شرکت های حفاظت الکترونیک و اتاق بازگانی تهران

مورخ 10 و 11 بهمن ماه 1396

 

 

به گزارش گروه خبری سایت www.rdsiran.com شرکت ایمن تصویر امرتات این سمینار آموزشی  به منظور ارتقاء سطح علمی و کاربردی مدیران صنایع مرتبط با حوزه ی حفاظت الکترونیکی ونیز افرادی که در بخش های فروش ، مدیریت فنی ، کنترل پروژه ، مشاوره ، طراحی و نظارت سیستم های حفاظتی و نظارتی فعالیت می نمایند برگزار گردید .

در این سمینار به سر فصل هایی از قبیل مدیریت ریسک امنیتی ، بررسی های امنیتی ، ملزومات اجرایی ، مدیریت پروژه ، عملیات های اجرایی اتاق کنترل امنیت و مشاوره امنیتی پرداخته شد .

آقای انگس ورن مدیر گروه و مشاور در گروه بین المللی لینکس و ARC  از کارشناسان مطرح در زمینه ی تجهیزات حفاظت الکترونیک ، ارزیابی ریسک ، تجزیه ، تحلیل و مدیریت بحران  در این همایش مورد استقبال جمع کثیری از مدیران میانی و ارشد بخش های خصوصی و دولتی، اعضا اتحادیه و دست اندرکاران صنعت حفاظت الکترونیک که در این دوره آموزشی  2 روزه شرکت کرده بودند قرار گرفت .

 

 

شایان ذکر است آقای پروفسور علی اکبر جلالی ، مسئولیت دبیری علمی و آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی رئیس آموزشی  پژوهشی  و دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی ایران، دبیری آموزشی این همایش را به عهده داشتند و شرکت ایمن تصویر امرتات بعنوان یکی از اسپانسر های ممتاز این همایش برگزیده و به افتخار همراهی در این سمینار منصوب گردید و از جناب مهندس زارعی مدیر عامل شرکت ایمن تصویر امرتات برای  سخنرانی دراین سمیناردعوت به عمل آمد وایشان ضمن بیان مواردی در خصوص صنعت سیستم های حفاظتی به توانمندی های شرکت ایمن تصویر امرتات در این حوزه پرداختند.

 

 

 

در خاتمه همایش ، لوح تقدیر و تندیس به برگزیدگان صنعت حفاظت الکترونیک اهدا گردید و گواهینامه حضور در حوزه توسط Internatianel  ARC  و اتحادیه سراسری شرکت های فنی و مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه ی ایمنی به شرکت کنندگان اهداخواهد شد .