✖️ شرکت های بد در شرایط بحران حذف می شوند .
✔️ شرکت های خوب در شرایط بحران عبور می کنند .
✅ شرکت های خیلی خوب در شرایط بحران چندین برابر می شوند .

🔺 این نکته در همه شرکت ها و حتی افراد صدق می کند . 🔻

نمونه واقعی رشد در بحران را می توان در یک مسابقه ورزشی به وضوح تشریح نمود .

تهدیدات
1- عدم تمرین در 3 هفته پیش از مسابقه
هفته اول و دوم به علت تعطیلات خرداد ماه و عید سعید فطر و مشغله شدید کاری

2- محدودیت شدید در هفته قبل مسابقه و پارگی و بخیه زانو و نرسیدن به تمرین مسابقه

3- شرایط خاص استرس به علت تجربه اول مسابقه رسمی موتور سواری

در این شرایط باور پیروزی و تلاش امیدوارانه می تواند نتایج دور از انتظاری به همراه داشته باشد .

 

 

 

 

 

🏆کسب مقام سوم گروه 3 مسابقات موتور تریال قهرمانی کشور را به مهندس زارعی مدیریت شرکت ایمن تصویر امرتات تبریک عرض می کنیم . 🏆

از طرف پرسنل شرکت ایمن تصویر امرتات