اخذ  تائیدیه کیفیت محصول switch POE با برند TG-NET در آزمایشگاه تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف تحت آزمون و ارزیابی های استاندارد، از دیگر افتخارات شرکت ایمن تصویر امرتات می باشد

که این خود گواهی برفرهنگ ارائه محصولات با کیفیت به مشتریان گرامی توسط این شرکت است.