آپشنهای گفته شده با آپشنهای واقعی محصول متفاوت است(عدم تطابق خصوصیات واقعی محصول)

قیمت بالا نسبت به خصوصیات واقعی محصول(عدم تناسب قیمت با محصول)

عدم وجود پشتیبانی و آموزش فنی تلفنی و حضوری جهت رفع مشکلات احتمالی و یا راهنمایی جهت راه اندازی سیستم(نداشتن خدمات پس از فروش)

وجود قیمتهای بسیار متفاوت در بازار و احتمال خرید محصول با چند برابر قیمت(چند قیمتی)

کیفیت محصول با گذشت زمان پایین می آید (افت کیفیت با گذشت زمان)

در صورت قطع ارتباط با فروشنده محصول، در آینده خدمات و رفع خرابی و آپدیت محصول امکان پذیر نیست(وابستگی کامل به فروشنده محصول)

عدم وجود اطلاعات و آپدیتهای جدید محصول جهت مواقع ضروری (نداشتن قابلیت به روز رسانی)