چرا آر دی اس ؟


چرا ایمن تصویر امرتات ؟

 

 در مجموعه مقالات (چرا ؟) به بررسی ملاک هایی پرداخته میشود که مجموعه ایمن تصویر امرتات و برند های زیر مجموعه آن را در سال های اخیر تبدیل به انتخاب خوبی برای همکاران این حوزه نموده است . 

با پیگیری این مقالات مطالب خوبی در خصوص نحوه انتخاب شرکت های برتر خواهد داشت . 

 

 

قسمت سوم : صداقت برند 

 

متاسفانه این روز ها شاهد عدم همخوانی مشخصات اعلامی از سوی شرکت های وارد کننده و حتی شرکت های سازنده با مشخصات واقعی محصولات هستیم و این به دلیل رقابت قیمت در بازار محصولات تقلبی می باشد که این رقابت قیمت ، سعی در ارزان فروشی را با دروغ و درج مشخصات دروغین در محصولات به وجود می آورد .

در برند RDS و کلیه محصولات شرکت ایمن تصویر امرتات به هیچ وجه تمایزی بین مشخصات اعلامی و خود محصول وجود ندارد و حتی صد البته که کلیه قطعات و سنسور ها اصلی و ساخت کشور های سازنده اصلی آن محصولات می باشد که این امر در کیفیت بالای تصاویر دوربین ها و ماندگاری این کیفیت به وضوح قابل احساس می باشد .

همیشه صداقت را در انتخاب هایتان ملاک قرار دهید