کیس یا قاب دوربینها شبیه به هیچ یک از برندها وکیس های بدون نام بازار نباشد (کیس انحصاری)

برند مورد نظر دارای یک سایت اختصاصی از کشور سازنده باشد(دارای سایت اصلی)

حتما به غیر از سایت خود سازنده، در کشورهای دیگر داخل اینترنت Aآثاری از محصولات آن وجود داشته باشد(دیده شدن در بسیاری ازسایتها ی فرعی)

دارای پلتفرم نرم افزاری منحصر به فرد باشد و این نرم افزارها شبیه به هیچ یک از برندها و وکیس های بدون نام بازار نباشد(نرم افزار انحصاری)

مدت زمان گارانتی این محصولات معمولا بالای 2 سال باشد(گارانتی بالای 2 سال)

تجهیزات آن سازگار با برندهای مطرح نرم افزاری دنیا باشد (milstone-axxon-gvd…….)