ما به این عقیده هستیم که بسیاری متخصصان و کاردانان توانمند در ایران اسلامی وجود دارند که تا به حال فرصت شکوفایی و بروز استعداد هایشان را نداشته اند و هم چنین بسیاری هستند که علی رقم موفقیت در کسب و کار خود در صورت ایجاد ارتباطات با ما می توانند به مراتب سریع تر پله های موفقیت را طی کنند . 

 

 

یک ارتباط دو طرفه لازمه این موفقیت می باشد . 

 

 

 

لذا از تمامی افرادی که به نوعی دارای تخصص های زیر هستند و پیشنهادات کاری مرتبط با فعالیت شرکت ایمن تصویر در سر می پرورانند جهت مذاکره دعوت به عمل می آید . 

 

1- فروش 

2- بازاریابی 

3- تعمیرات 

4- ایده های ناب 

5- افزایش سهم بازار 

6- طراحی مدل فروش 

7- طراحی محصول جدید 

8- تولید 

9- استارت آپ فعالیت مرتبط 

و ...