چرا آر دی اس ؟

چرا ایمن تصویر امرتات ؟

 

 در مجموعه مقالات (چرا ؟) به بررسی ملاک هایی پرداخته میشود که مجموعه ایمن تصویر امرتات و برند های زیر مجموعه آن را در سال های اخیر تبدیل به انتخاب خوبی برای همکاران این حوزه نموده است . 

با پیگیری این مقالات مطالب خوبی در خصوص نحوه انتخاب شرکت های برتر خواهد داشت . 

 

 

 

 

قسمت هشتم ، درصد رضایت مشتریان و احتمال خرید دوباره

 

در شرکت ایمن تصویر امرتات و برند RDS میزان رضایت مشتریان به حدی است که می توانیم این ادعا را داشته باشیم که تا کنون هیچ مشتری را به دلیل محصول و یا به دلیل مشکلات شرکت از دست نداده ایم و البته مشتریان ما پس از استفاده از محصولات چنان سطح توقع بالایی پیدا می کنند که به هیچ وجه نمی توانند محصولات پایین تر را قابل قبول بدانند و همواره در کنار ما می مانند و انجام امور به صورت حرفه ای توسط شرکت نیز به این مهم تداوم می دهد .

شما نیز می توانید با ارائه محصولات منطقی و صداقت در کار و حرفه ای بودن در عملکرد میزان رضایت مشتریان و احتمال خرید دوباره را بالا ببرید و این امر واقعا در کسب و کار شما معجزه خواهد کرد .

 

در کسب و کارتان معجزه کنید .