آیا راهکار عملی برای مورد فوق وجوددارد؟

بله، در سیستم های مداربسته تکنولوژی WDR واقعی و همچنین استفاده از لنز با عدد F پایین راهکار این مساله می باشد. در این دوربین ها سنسور از TRUE WDR پشتیبانی می کند و پروسسور مرکزی دوربین DSP نیز باید این امکان را داشته باشد.

بهترین برند در DSPهای پشتیبانی کننده سیستم WDR برند EYENIX کره می باشد.
این خصوصیات در دوربین های سری 58 و سری 29 شرکت RDS وبه چشم می خورد.

 

 

تهیه شده در واحد آموزش ایمن تصویر امرتات