آیا میدانید دستگاههای ضبط دیجیتال DVR وNVR هایی وجود دارد که در صورت سرقت باز هم اطلاعات و حتی تصاویر سارقین را از روشی مخفیانه به دست شما میرساند؟

بله ،این امکان در دستگاههای AVR و XVR وNVR برند RDS وجود دارد.به این صورت که در این دستگاهها میتوان تنظیمات را طوری انجام داد که در صورت بروز حرکت در یکی از تصاویر،عکسهای مربوط به آن دوربین سریعا از طریق ایمیل به شما ارسال گردد و لذا در اینصورت تمامی تصاویر شما در محل امن ایمیل شما ذخیره خواهد شد.