در ادامه ی این مقاله به این مورد اشاره شده است ... 

1.زوم اپتیکال:

این نوع زوم در حقیقت با جابجایی عدسیهای لنز اتفاق میافتد و فقط در تصویر زنده قابل انجام است و کیفیت تصویر در زوم اپتیکال به هیچ وجه کاسته نمیشود.

 

2.زوم دیجیتال

این نوع زوم بر روی تصاویر زنده و یا ضبط شده بصورت نرم افزاری صورت میگیرد و با هربار زوم کردن مقداری از کیفیت تصویر کاسته میشود.این نوع زوم فقط در صورت داشتن تصویر با رزولوشن بسیار بالا قابل استفاده میباشد.