Back to Top

posticon آموزش کالیبره کردن لنزدوربین های موتورآیز4 IN1 RDS

آموزش کالیبره کردن دوربین های
MOTORIZEDمدل هایHX558M-HXV58M-HXJ29M-RJ
دوربین های موتورآیزبرند RDS بعد ازنصب درپروژه وفیکس شدن جای دوربین بهتر است که برای بدست آمدن تصویرمطلوب ودرست کارکردن قابلیت فوکوس اتوماتیک بایدکالیبره گرددند.برای اینکار باید واردمنوی دوربین شوید.

 

ادامه مطلب...

posticon آموزش config اسپید دام های Ip روی دستگاه های RDS

آموزش نحوه برنامه ریزی( تعریف pereset وtour ) دردستگاه های مدل منوی rds کل مدل های avr وnvr وxvr
ابتدادوربین اسپید دام مورد نظر رااز طریق کابل های مربوطه به دستگاه متصل میکنیم وبرای اسپید دام های خانواده آنالوگ حتما ازکابل rs485 استفاده گردد.سپس وارد منوی دستگاه شده از مسیر منوی advance واردزیرمنوی ptz می شویم.

 

ادامه مطلب...

صفحه2 از5