در ادامه به پاسخ این سوال اشاره خواهیم کرد ... 

جواب بله است 

در بعضی دستگاههای XVR برای فشرده سازی از فرمت H264+ استفاده شده است که حجم اطلاعات این روش فشرده سازی وابستگی به تغییرات تصویر دارد.و این فرمت در بعضی اوقات شبانه روز باعث کم شدن حجم اطلاعات حتی تا 80 درصد کمتر از فرمت H264 معمولی میشود.

در حال حاضر این فرمت در دستگاههای XVR AXTON وجود دارد.