تصویر ضبط شده سرقت واقعی

 

 این تصویر توسط دوربین مداربسته برند RDS ضبط گردیده ، با این که در این تصویر جزئیات برای دستگیری مجرمان کافی می باشد اما با نصب صحیح تر و زاویه بندی با دقت تر می توانست تصویر بهتر و قابل استفاده تری برای پیگیری موضوع ذخیره نماید .

 

 

 

 

( کیفیت تصویر جهت کم نمودن حجم پایین آمده است )

 

 

 

 

دانلود نمونه تصویر